İyi Tren Yoktur Hafız(Hogwarts peron 9-3/5 hariç)


bir ray düşümü üzre ağlamaya çıkıyoruz
her sabaha kadar
ile erimek üzre çıkıyor içimizden
tedavülden kaldırılan saman kağıtlarının ahı

ama eskiden şöyleydi demeyeceğim
bizim zamanımız
bilebilen bir türkü değil buralara
elekrik gelmemiş ne demek bilmediğimiz bir köyün
görmediğimiz kuşlarını hatırlamaya çalışırız
mum ışığında akşam olmuş kağıtlara ayna çalarak
ve aşkı başka türlü sanamamaktan
anti depresanlara yorulur
güneşçe hayırlarımız

sokakta çoğu gözlerimizi açmaya korkarız biz hafız
önümüze trenlerin çıkması
bize çarpma ihtimallerinden daha acıdır
uzakları akla getiren her şey
diğer her şeyden daha acıdır
diye varmanın yegane emaresi
nefes nefese kalmayı
unuttuğumuzu hatırlamaktan korkarız

kalbini buralara götürmeye kalkarlarsa senin
dünyanın kocaman olduğunu söyleyen trenlere inanma sakın
çocuk olmayan gerçeklerin gerçekliğine
ve bir telefon uzaklığına indirgenebileceğine
aramızdaki yakınlığın inanma

hız bir ayrılık biçimidir
eğrinin aydınlığından

şimdiki kuşların evlerini ölüm zannetmeleri
ve huşuyla aramaları onu
“ben”dendir de omuzlarına
ve avuçlarınla birlikte tekrarla
iyi tren yoktur hafız iyi tren yoktur

Mavi Can Küçükoğlu